Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1455936OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1455936Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa:    
Sad Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

Adres pocztowy:    

Ulica:
Przy Rondzie 7
Miejscowosc:     Kod pocztowy:     Wojewodztwo:    
Krakow 30-965 malopolskie


Osoba upowazniona do kontaktow:Telefon:
Pani Bozena Kot 012 6196510
e-mail: Fax:
bkot@krakow.so.gov.pl 012 6196510

Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia:
http://www.nowahuta.sr.gov.plRodzaj zamowienia: Roboty budowlane

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Remont pomieszczen w budynku Sadu Okregowego w Krakowie – budynek „C” 2 pietro – Remont korytarza, sal rozpraw i wezlow sanitarnych

w tym: 7 sal rozpraw, korytarz (dwie czesci) oraz WC damski i meski.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia przedstawiony zostal w zalacznikach do SIWZ.

Kod CPV                                           Opis

             

            45400000-1                            Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow                                                                         budowlanych

            45410000-4                            Tynkowanie

            45421000-4                            Roboty w zakresie stolarki budowlanej

            45421100-5                            Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

            45421131-1                            Instalowanie drewnianych framug

            45421134-2                            Instalowanie drzwi drewnianych

            45421141-4                            Instalowanie scianek dzialowych

            45421146-9                            Instalowanie sufitow podwieszonych

            45430000-0                            Pokrywanie podlog i scian

            45431000-0                            Kladzenie plytek

            45431200-9                            Kladzenie glazury

            45432110-5                            Kladzenie i wykladanie podlog

            45432110-8                            Kladzenie podlog

            45432111-5                            Kladzenie wykladzin elastycznych*

            45400000-3                            Roboty malarskie i szklarskie

            45442100-8                            Roboty malarskie

            45442110-1                            Malowanie budynkow

            45442190-5                            Usuwanie warstwy malarskiej

            45442180-2                            Powtorne malowanie

            45450000-6                            Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

            45451200-5                            Zakladanie paneli**

            45300000-0                            Roboty w zakresie instalacji budowlanych

            45310000-3                            Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

            45311200-2                            Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

                                                           oraz opraw oswietleniowych

            45311200-2                            Roboty w zakresie opraw elektrycznych

            45330000-9                            Hydraulika i roboty sanitarne

            45332400-7                            Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

            45331100-7                            Instalowanie centralnego ogrzewania***

           

            *      dotyczy wykonczenia podestow w salach rozpraw         

            **    dotyczy boazerii i listew odbojowych

            ***  dotyczy wymiany grzejnikow w wezlach sanitarnych                   

           

 


Kryteria oceny ofert:
Oferty zostana ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o kryterium – cena. Znaczenie procentowe kryterium – 100%

Terminy:  (jezeli dotyczy)

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:  
Data:    1901/01/01

Termin skladania ofert:  
Data:    2007/06/25

Miejsce skladania ofert:
Oferte nalezy zlozyc w siedzibie Zamawiajacego w Krakowie ul. Przy Rondzie 6 (budynek Biproskoru), pokoj nr 613

Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 1.17353010.