Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1865647OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1865647Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa:    
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie - Rejon w Rzeszowie

Adres pocztowy:    

Ulica:
Sikorskiego 49c
Miejscowosc:     Kod pocztowy:     Wojewodztwo:    
Rzeszow 35-304 podkarpackie


Osoba upowazniona do kontaktow:Telefon:
Mariusz Miskiewicz 0-17 2299009
e-mail: Fax:
rzeszow@rzeszow.gddkia.gov.pl 0-17 2291522

Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia:
http://www.gddkia.gov.plRodzaj zamowienia: Roboty budowlane

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Wykonanie remontu konstrukcji dachu na budynku socjalnym  przy ul. Gen. Wladyslawa Sikorskiego 49c w Rzeszowie


Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%

Terminy:  (jezeli dotyczy)

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:  
Data:    1901/01/01

Termin skladania ofert:  
Data:    2007/06/18

Miejsce skladania ofert:

GENERALNA DYREKCJA DROG

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAL W RZESZOWIE

REJON W RZESZOWIE

UL.SIKORSKIEGO 49C

35-304 RZESZOW

pokoj nr 13 do godziny 9:50


Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 11.1026620.