Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-226191OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-226191Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa:    
Zespol Szkol Przemyslu Spozywczego im. J.Rymera I Wojewody Sl.

Adres pocztowy:    

Ulica:
ks b-pa H.Bednorza 15
Miejscowosc:     Kod pocztowy:     Wojewodztwo:    
Katowice 40-384 slaskie


Osoba upowazniona do kontaktow:Telefon:
Bozena Banasik 032/ 2569-469
e-mail: Fax:
zsps@alpha.pl 032/2569-469

Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia:
http://www.zsps.org.plRodzaj zamowienia: Roboty budowlane

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

A) Remont instalacji wod-kan zewnetrznej i wewnetrznej.

B) Bezwykopowa renowacja odcinka kanalizacji.

C) Remont rozdzielni elektrycznej i linii zasilajacych.

I. "Przebudowa ukladu zasilania z rozdzileniem instalacji dla 5 odbiorcow w budynku Zespolu Szkol Przemyslu Spozywczego ul. ks b-pa H.Bednorza 15 w Katowicach"

II. Przebudowa ukladu zasilania z rozdzileniem instalacji dla 5 odbiorcow w budynku Zespolu Szkol Przemyslu Spozywczego ul. ks b-pa H.Bednorza 15 w Katowicach"


Kryteria oceny ofert:
100% ceny

Terminy:  (jezeli dotyczy)

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:  
Data:    1901/01/01

Termin skladania ofert:  
Data:    2007/06/19

Miejsce skladania ofert:

Zespol Szkol Przemyslu Spozywczwego w Katowicach

ul. ks b-pa H.Bednorza 15 p.22 


Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.78993010.