Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV
##ads_728_90##

Kody CPV

Wprowadź kod lub szukaną nazwę:


- index
      - 01000000-7 Produkty rolnictwa, ogrodnictwa, łowiectwa i usług pokrewnych
      - 02000000-4 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
      - 05000000-5 Ryby i inne produkty rybołówstwa, usługi związane z rybołówstwem
      - 10000000-3 Węgiel, węgiel brunatny, koks i inne produkty węglopochodne
      - 11000000-0 Ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty
      - 12000000-7 Rudy uranu i toru
      - 13000000-4 Rudy metali
      - 14000000-1 Produkty wydobywcze, kopalne i inne podobne produkty
      - 15000000-8 Produkty spożywcze i napoje
      - 16000000-5 Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły
      - 17000000-2 Tekstylia i wyroby włókiennicze
      - 18000000-9 Ubrania i dodatki
      - 19000000-6 Skóra wyprawiona, wyroby ze skóry oraz obuwie
      - 20000000-6 Drewno, wyroby z drewna, wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie
      - 21000000-3 Różnego rodzaju masa papiernicza, papier i wyroby z papieru
      - 22000000-0 Różne rodzaje druków i wyroby do drukowania
      - 23000000-7 Produkty i paliwa z ropy naftowej
      - 24000000-4 Chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe
      - 25000000-1 Produkty z gumy, tworzyw sztucznych oraz taśmy
      - 26000000-8 Produkty mineralne niemetalowe
      - 27000000-5 Metale zwykłe i podobne produkty
      - 28000000-2 Gotowe wyroby i materiały
      - 29000000-9 Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty
      - 30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i części zamienne
      - 31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
      - 32000000-3 Sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna, komunikacyjna, telekomunikacyjna i podobna
      - 33000000-0 Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne
      - 34000000-7 Pojazdy silnikowe, przyczepy i części pojazdów
      - 35000000-4 Sprzęt transportowy
      - 36000000-1 Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty specjalnego zastosowania oraz podobne towary
      - 37000000-8 Odzyskane surowce wtórne
      - 40000000-2 Energia elektryczna, gaz, energia jądrowa i paliwa, gorąca woda oraz pozostałe źródła energii
      - 41000000-9 Woda zlewnicza i oczyszczona
      - 45000000-7 Roboty budowlane
      - 50000000-5 Naprawa, serwisowanie i instalacja
      - 52000000-9 Usługi handlu detalicznego
      - 55000000-0 Usługi hotelarskie i restauracyjne
      - 60000000-8 Usługi transportu lądowego oraz przesył za pomocą rurociągów
      - 61000000-5 Usługi transportu wodnego
      - 62000000-2 Usługi transportu lotniczego
      - 63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
      - 64000000-6 Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
      - 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej
      - 66000000-0 Usługi pośrednictwa finansowego
      - 67000000-7 Usługi pomocnicze pośrednictwa finansowego
      - 70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości
      - 72000000-5 Usługi komputerowe i podobne
      - 73000000-24 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
      - 74000000-9 Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne
      - 75000000-6 Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
      - 76000000-3 Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
      - 77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa
      - 78000000-7 Usługi drukowania, publikowania i podobne
      - 80000000-4 Usługi edukacyjne
      - 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
      - 90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego
      - 91000000-4 Usługi organizacji członkowskich
      - 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
      - 93000000-8 Różne usługi
      - 95000000-2 Zatrudnianie pracowników do prowadzenia gospodarstwa domowego
      - 99000000-0 Usługi świadczone przez zagraniczne organizacje i organy
Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: ##czas##.