Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1401100OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1401100Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa:    
Gmina Zabor

Adres pocztowy:    

Ulica:
Lipowa 15
Miejscowosc:     Kod pocztowy:     Wojewodztwo:    
Zabor 66-003 lubuskie


Osoba upowazniona do kontaktow:Telefon:
Czeslaw Slodnik 068-3218303
e-mail: Fax:
C.Slodnik@bazagmin.pl 068-3218301

Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia:
http://www.zabor.bazagmin.plRodzaj zamowienia: Roboty budowlane

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

 

 

Budowa sieci wodociagowej w Droszkowie na os.Ceglanym, w ul. Teczowej i w ul. Strumykowej do dz Nr 203/6”

Podstawowy zakres robot obejmuje:

1) budowe sieci wodociagowej w na os. Ceglanym odl.                        1 509 mb,

2) budowe sieci wodociagowej w na ul. Teczowej odl.                              429 mb,

3) budowe sieci wodociagowej w na ul. Strumykowej i dz. Nr 203/6,       161 mb,

4) wlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej wybudowanych odcinkow,

5) sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.


Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%


Terminy:  (jezeli dotyczy)

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:  
Data:    1901/01/01

Termin skladania ofert:  
Data:    2007/06/25

Miejsce skladania ofert:

 

Urzad Gminy Zabor, ul. Lipowa 15,  pok.11


Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.64281105.