Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1438537OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-1438537Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa:    
Miejski Zarzad Zasobow Komunalnych

Adres pocztowy:    

Ulica:
3 Maja 1
Miejscowosc:     Kod pocztowy:     Wojewodztwo:    
Chrzanow 32-500 malopolskie


Osoba upowazniona do kontaktow:Telefon:
Ewelina Porebska, Romana Staron, Dorota Dorynek, Zdzislaw Kiljan /032/62-331-91
e-mail: Fax:
zbkzp@o2.pl /032/62-300-58

Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia:
http://www.chrzanow.plRodzaj zamowienia: Roboty budowlane

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

1.  Nazwa przedmiotu zamowienia:

 

 

Remont pustostanu w zakresie ogolnobudowlanym i instalacyjnym:

Kolonia Stella 16/10

2.  Opis przedmiotu zamowienia :Przedmiotem zamowienia jest wylonienie wykonawcy w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych

3.    Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja specyfikacje techniczne stanowiace odpowiednio zalaczniki nr 7,8,9,10 i 11 do SIWZ oraz przedmiary robot – stanowiace odpowiednio zalaczniki nr 5,6 do   niniejszej SIWZ.

4.    Warunki realizacji zamowienia zawarte zostaly rowniez we wzorze umowy stanowiacym integralna czesc SIWZ – zalacznik nr 12 do SIWZ.

5.    Oznaczenie     przedmiotu   zamowienia   wedlug   Wspolnego   Slownika   Zamowien

    Kod CPV  45400000-1,45300000-0,45330000-9,45333000-0,45310000-3,45311000-0


Kryteria oceny ofert:
cena 100%

Terminy:  (jezeli dotyczy)

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:  
Data:    1901/01/01

Termin skladania ofert:  
Data:    2007/06/19

Miejsce skladania ofert:

Miejski Zarzad Zasobow Komunalnych

ul. 3 Maja 1, 32-500 Chrzanow

pok. nr 13, IIp, sekretariat


Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.90177106.