Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-633997OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-633997Nazwa i adres Zamawiajacego

Nazwa:    
Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie

Adres pocztowy:    

Ulica:
Partyzantow 24
Miejscowosc:     Kod pocztowy:     Wojewodztwo:    
Olsztyn 10-526 warminsko-mazurskie


Osoba upowazniona do kontaktow:Telefon:
Alicja Rudnicka 89 527 21 48
e-mail: Fax:
przetargi@zmiuw.olsztyn.pl 89 527 21 48

Adres strony internetowej, na ktorej dostepna jest specyfikacja istotnych warunkow zamowienia:
http://www.zmiuw.olsztyn.plRodzaj zamowienia: Uslugi

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Opracowanie geodezyjnego operatu wywlaszczeniowego i pomiar powykonawczy odbudowy koryta rzeki Jemiolowka na terenie gminy Olsztynek Etap I w km 10+250-13+155 Etap II w km 13+155-17+400

Nomenklatura wg Wspolnego Slownika Zamowien

(CPV) 74.27.43.00-3 Uslugi badan katastralnych

 

1.       Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia uzyskac mozna na stronie internetowej Zamawiajacego www.zmiuw.olsztyn.pl oraz na pisemny wniosek w siedzibie Zamawiajacego w pok. 16 w godz. 800 – 1500

2.       Zamowienie obejmuje:

1)       ustalenie w terenie granicy dzialek zajetych pod rzeke oraz sporzadzenie projektu ustalenia linii brzegowej rzeki dla odcinkow gdzie jej przebieg w terenie jest niezgodny z przebiegiem rzeki na mapach ewidencyjnych,

2)       dokonanie rozgraniczenia na odcinkach gdzie przebieg rzeki w terenie jest niezgodny z przebiegiem rzeki na mapach ewidencyjnych,

3)       przygotowanie odpowiedniej dokumentacji geodezyjnej niezbednej do regulacji stanow prawnych nieruchomosci (projekt ustalenia linii brzegowej rzeki, mapy podzialu nieruchomosci, wykazy i wyciagi z wykazu zmian gruntowych),

4)       sporzadzenie dokumentacji niezbednej do:

-      zawarcia aktow notarialnych nabycia nieruchomosci zajetych przez rzeke,

-      wprowadzenie zmian do ksiag wieczystych,

5)      Sporzadzenie pomiaru powykonawczego regulacji rzeki wraz z budowlami.

3.       Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych oraz wariantowych.

4.       Wymagany termin realizacji zamowienia do 10.12.2007r.


Kryteria oceny ofert:
Cena brutto-100%

Terminy:  (jezeli dotyczy)

Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:  
Data:    1901/01/01

Termin skladania ofert:  
Data:    2007/06/25

Miejsce skladania ofert:
Siedziba Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie ul. Partyzantow 24, 10-526 Olsztyn, pok. 13 (sekretariat)

Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.70929288.