Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Rok
2007
-> spis
Miesiac
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Dzień
wybierz miesiac
Wojewodztwo
malopolskie
-> spis


Liczba znalezionych rekordów: 5018.
Strona: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 124 | 125 | 126 | następnalp Nazwa dokumentu Przedmiot Zleceniodawca Wojewodztwo Miejscowosc Wykonawca
1OWP/2007/03/08-1512415 srodki czystosci (specjalistyczne) Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem malopolskie Zakopane -
2OWP/2007/03/16-1108411 Wykonanie uslug zwiaznych z przygotowaniem trzech wystaw objazdowych "Twarze bezpieki..." Uslugi dotycza: projektowania, skladu komputerowego, druku oraz plakatowania. Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie malopolskie Krakow -
3OWP/2007/06/04-1862287 Przedmiotem zamowienia jest dowoz dzieci z miejsca zamieszkania do Zespolu Szkol w Wierzchowisku w roku szkolnym 2007/2008. Zamowienie obejmuje piec zadan;Zadanie nr 1; Dowoz i odwoz dzieci z miejscowosci Podlesice Zespol Szkol w Wierzchowisku malopolskie Wolbrom -
4OWP/2007/04/27-911243 Wykonanie remontu nawierzchni mineralno bitumicznej ul.Nadwislanska w Lipowej tj: -nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych - warstwa wiazaca grubosc 4cm, o powierzchni 1395m 2 -nawierzchni z mieszanek Urzad Gminy Spytkowice malopolskie Spytkowice -
5OWP/2007/06/06-1863370 Swiadczenie uslugi polegajacej na dowozie dzieci i mlodziezy do Gimnazjum w Slawkowicach i Szkoly Podstawowej w Lazanach w Gminie Biskupice. Pod pojeciem dowoz rozumie sie dowoz dzieci z miejsca zamieszkania i odwoz Gmina Biskupice - Gimnazjum w Slawkowicach malopolskie Wieliczka -
6OWP/2007/03/14-1934378 Wykonanie renowacji w pomieszczeniach na I pietrze Budynku Urzedu Miasta i Gminy Mysleniceopis przedmiotu: rozbiorka, malowanie, wymiana drzwi, podloga. Urzad Miasta i Gminy Myslenice malopolskie Myslenice -
7OWP/2007/03/02-658596 sprzedaz i dostawa koksu Dom Wczasow Dzieciecych malopolskie Niedzwiedz -
8OWP/2007/06/06-888895 CPV 1580000-6 rozne produkty spozywcze -/ wyroby cukiernicze/ Uzdrowisko Rabka S.A. malopolskie Rabka - Zdroj -
9OWP/2007/02/07-1552397 dostawa stanowiska prozniowo-dyfuzyjnego Spd 63 InRs.2 dla WPiE Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica malopolskie Krakow -
10OWP/2007/06/08-1723504 · Kompleksowa obsluga wymiennikowni co , kotlowni gazowych – parowych niskoparametrowych , stacji zmiekczania wody , urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz zaplecza technicznego basenu kapielowego Rejonowy Zarzad Infrastruktury Krakow malopolskie Krakow -
11OWP/2007/02/19-2621772 wymiane silnikow napedowych w urzadzeniach dzwigowych w budynku przy ul. Szymanowskiego 14 wraz z ich modernizacja Zwierzyniecka Spoldzielnia Mieszkaniowa malopolskie Krakow -
12OWP/2007/02/20-646903 Usuniecie i przekazanie do unieszkodliwienia pokrycia z plyt azbestowo-cementowych o kodach 170601 i 170605 oraz pokrycie dachu na budynku lakierni. Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sadeckie Pogotowie Ratunkowe malopolskie Nowy Sacz -
13OWP/2007/02/02-863033 - Dostawa materialow biurowych do kserokopiarek, drukarek, papieru i innych. Gmina Brzesko reprezentowana przez Burmistrza Brzeska malopolskie Brzesko -
14OWP/2007/01/17-1641862 Dostawa masy min-asf. w ilosci 150Mg do miejsc wbudowania. Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu malopolskie Nowy Targ -
15OWP/2007/02/08-959337 Kupno i dostawa srodkow czystosci oraz artykulow gospodarczych wg zalacznika do siwz Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Bochni malopolskie Bochnia -
16OWP/2007/01/16-1259152 Dostawa ubran roboczych dla potrzeb Centrum Logistyki OR w Krakowie Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddzial Regionalny w Krakowie malopolskie Krakow -
17OWP/2007/01/05-1252573 Dowoz dzieci do szkol na terenie Gminy Jerzmanowice - Przeginia wraz z opieka w okresie od 1 marca 2007r. do 20 czerwca 2008r., w dni nauki szkolnej. Gminny Zespol Ekonomiczno - Administracyjny Szkol w Jerzmanowicach malopolskie Jerzmanowice -
18OWP/2007/02/13-816639 uslugi : ubezpieczenia mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Krakowskiego Centrum Rehabbilitacji SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI malopolskie Krakow -
19OWP/2007/02/19-430217 Wymiana stropodachu na dach nad sala gimnastyczna przy szkole podstawowej nr 1 w Obidzy i roboty remontoweCPV 45261000-4- wykonanie pokryc, konstrukcje dachowe i inne roboty Gmina Lacko malopolskie Lacko -
20OWP/2007/01/24-1816097 Dostawa odczynnikow dla Pracowni Mikrobiologicznej wraz z dzierzawa analizatorow. Kod wg. CPV - 24.49.65.00-2 Termin zwiazania oferta - 30 dni. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skladania ofert czescowych, ofert Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach malopolskie Gorlice -
21OWP/2007/02/19-803847 Roboty w zakresie budowy drog – drogi dojazdowe- CPV- 45233124-4.Przedmiotem zamowienia jest wykonanie pojedynczych robot ziemnych ,transport kruszywa na remont drog rolniczych i osiedlowych . Wykonawca okresli Urzad Gminy Lubien malopolskie Lubien -
22OWP/2007/02/16-789048 Dostawa wyposazenia umozliwiajacego urzadzanie wystaw czasowych - gablot, podestow i stelazy ekspozycyjnych Pieninski Park Narodowy malopolskie Kroscienko n/D -
23OWP/2007/02/16-1969862 dostawa narzedzi i materialow stomatologicznych; zalacznik I - materialy stomatologiczne - wypelnienia, zalacznik II - narzedzia stomatologiczne np. zglebniki, nakladacze, lyzki, imadla, zalacznik III - pomocnicze Zespol Przychodni Specjalistycznych samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej malopolskie Tarnow -
24OWP/2007/02/20-1712876 Dostawa artykulow hudraulicznych Zespol Opieki Zdrowotnej malopolskie Sucha Beskidzka -
25OWP/2007/02/16-1983172 Dostawa odziezy i obuwia dla pracownikow Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej w Oswiecimiu malopolskie Oswiecim -
26OWP/2007/01/25-2181236 Rodzaj zamowienia - dostawaCPV - 27190000-3 Przedmiotem zamowienia jest zakup w roku 2007 kruszywa hutniczego z zuzla wielkopiecowego dla potrzeb skladowiska odpadow komunalnych Barycz w Krakowie w ilosci 10 000 Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. malopolskie Krakow -
27OWP/2007/02/16-823553 Przedmiotem zamowienia sa roboty malarskie w pomieszczeniach dziekanatu Wydzialu Form Przemyslowych nr 103 w zabytkowym budynku przy ul. Smolensk 9 w Krakowie zgodnie ze SIWZ oraz specyfikacja techniczna zamowienia. Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie malopolskie Krakow -
28OWP/2007/01/08-1294653 Odbior i transport do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadow Urzad Gminy Oswiecim malopolskie Oswiecim -
29OWP/2007/02/13-846031 Przedmiotem zamowienia jest wywoz odpadow komunalnych w tym nieczystosci cieklych z budynkow administrowanych przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Andrychowie. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej malopolskie Andrychow -
30OWP/2007/02/19-1324934 Biezaca konserwacja i remont nawierzchni bitumicznych emulsja asfaltowa i suchymi grysami bazaltowymi drog gminnych administrowanych przez Urzad Gminy Lacko (CPV 45.23.31.41-9 – roboty w zakresie konserwacji Gmina Lacko malopolskie Lacko -
31OWP/2007/01/16-2176925 Zakup paliw: a) oleju napedowego w ilosci 25.000 l b) benzyny bezolowiowej w ilosci 2.000 l Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych Wolbromski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji malopolskie Wolbrom -
32OWP/2007/02/08-1652505 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy koryta potoku GABON w ciagu drogi gminnej we wsi Zagorzyn- CPV 74232200-6 uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej Gmina Lacko malopolskie Lacko -
33OWP/2007/02/06-1239425 Remont korytarza IiII pietra oraz remont sanitariatow na parterze budynku biurowego przy ul. Balickiej 56 w Krakowie.CPV: 45.45.41.00-5,45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9Opis przedmiotu zamowienia:Roboty: murarskie, tynkarskie, Krakowskie Przedsiebiorstwo Przewozowo-Uslugowe Sp.z o.o. malopolskie Krakow -
34OWP/2007/02/15-1315012 Zamowienie obejmuje:wywoz odpadow komunalnych z nastepujacych obiektow:al. Jana Pawla II 78, 80, 82, 84 - ilosc kontenerow: KP-7 – szt. 3 oraz KP 1/1 – szt.12;ul. Rogozinskiego 12, ilosc kontenerow KP Akademia Wychowania Fizycznego malopolskie Krakow -
35OWP/2007/02/19-1028020 Zakup wraz z dostawa zrodel promieniotworczych typu 6711S zawierajacych izotop I-125 oraz wymiana zrodel w aplikatorze ocznym 14-sto ziarnowym Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie malopolskie Krakow -
36OWP/2007/01/23-1257284 Dostawa ksiazek bedzie obejmowac 68 pozycji w ilosci 460 vol.Ksiazki powinny zostac dostarczone w oprawach okreslonych w Specyfikacji Istotnych warunkow Zamowienia. W pozycjach, w ktorych oprawy nie zostaly okreslone Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie malopolskie Krakow -
37OWP/2007/02/16-758566 Usuniecie drzew i krzewow znajdujacych sie na gruntach stanowiacych wlasnosc Gminy Miasta Tarnowa, w tym w pasach drogowych Gmina Miasta Tarnowa - Urzad Miasta Tarnowa, Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska malopolskie Tarnow -
38OWP/2007/02/07-1376550 Przedmiotem zamowienia jest usuniecie usterek w budynkach mieszkalnych polozonych w Krakowie, ul. Grzegorzecka 93, 95, polegajace min. na : wymianie plytek balkonowych, wymianie szyb zespolonych, malowaniu i czesciowej Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie Oddzial Regionalny w Krakowie malopolskie Krakow -
39OWP/2007/02/16-755488 Dostawa leku INFLIXIMAB CPV 24.40.00.00-8nr postepowania AZP-391-24/2007 Uniwersytecki Szpital Dzieciecy w Krakowie malopolskie Krakow -
40OWP/2007/01/12-718231 Przedmiotem zamowienia jest wytwarzanie i dostawa posilkow dla dzieci w szkolach Gminy Grodek n/Dunajcem w I polroczu 2007 roku. Wytwarzanie i dostawa 15.675 posilkow dla dzieci sporzadzonych na podstawie jadlospisu Gmina Grodek nad Dunajcem malopolskie Grodek nad Dunajcem -


Liczba znalezionych rekordów: 5018.
Strona: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 124 | 125 | 126 | następna
Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.84103703.