Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV
##ads_728_90##

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

##ads_120_90## Rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Miesiac
wybierz rok
Dzień
wybierz miesiac
Wojewodztwo
podkarpackie
-> spis


Liczba znalezionych rekordów: .

lp Nazwa dokumentu Przedmiot Zleceniodawca Wojewodztwo Miejscowosc Wykonawca
1OWP/2006/05/31-287 Budowa Skate Parku Gmina Miasto Rzeszow podkarpackie Rzeszow -
2OWP/2006/06/01-1271124 Zamowienie publiczne dotyczy dostawy sprzetu biurowego dla Prokuratury Okregowej w Rzeszowie oraz Prokuratur Rejonowych w Rzeszowie, dla m. Rzeszow, Ropczycach,Debicy, Lezajsku, Lancucie,StrzyzowieZamowienie dotyczy PROKURATURA OKREGOWA W RZESZOWIE podkarpackie RZESZOW -
3OWP/2006/06/01-204619 Wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiajacego materialow promocyjnych tj.- smycze reklamowe- segregatory reklamowe- torby papierowe - reklamowe- notatniki- dlugopisy Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania podkarpackie Rzeszow -
4OWP/2006/06/01-1820 remont nawierzchni drog gminnych we wsiach Urzejowice i Ujezna Gmina Przeworsk podkarpackie Przeworsk -
5OWP/2006/06/02-224928 Rozbudowa garazu OSP o boks garazowy w Gorzance – Roboty wykonczeniowe i instalacyjne Gmina Solina podkarpackie Polanczyk -
6OWP/2006/06/01-13789 " Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Siedliska-Bogusz "Huta"Realizacja zamowienia polegac bedzie na wykonaniu bitumicznej (asfaltowej) nawierzchni jezdni na istniejacej nawierzchni zwirowej drogi gminnej. W Urzad Gminy w Brzostku podkarpackie Brzostek -
7OWP/2006/06/01-1172251 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:wykonanie remontu dachu pokrytego papa termozgrzewalna wraz z instalacja odgromowa w budynku koszarowym nr 12 w Rzeszowie, w ramach zadania 12/3556Opis przedmiotu zamowienia:wykonanie Wojskowy Zaklad Remontowo - Budowlany w Jaroslawiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie podkarpackie Jaroslaw -
8OWP/2006/06/01-870278 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysow inwestorskich, przedmiarow robot dla zadania: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen Towarzystwo Budownictwa Spolecznego - Przedsiebiorstwo Mioeszkaniowe w Krosnie Sp. z o.o. podkarpackie Krosno -
9OWP/2006/06/01-27368 Wykonanie podjazdow dla osob niepelnosprawnych w pieciu placowkach sluzby zdrowia. Zespol Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie podkarpackie Rzeszow -
10OWP/2006/06/01-595241 Ustjanowa Gorna, 31.05.2006r. PZD.3431/01/06 Zamawiajacy: POWIATOWY ZARZAD DROG W USTRZYKACH DOLNYCH USTJANOWA GORNA 95, 38-700 USTRZYKI DOLNE Telefon (0-13) 461 24 74 Oglasza przetarg nieograniczony o wartosci do Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych podkarpackie Ustrzyki Dolne -
11OWP/2006/06/01-145246 Budynek Izby Wytzrzwien ul. Kochanowksiego 17 w Rzeszowie – remont meskiego WC Gmina Miasto Rzeszow podkarpackie Rzeszow -
12OWP/2006/06/01-13810 Zakup materialow elektrycznych wg zestawienia i rysunkow wraz z dostawa na zadanie 43650 Rzeszow. CPV: 25212630-5, 27331110-8, 31211000-8, 28711510-7 Wojskowy Zaklad Remontowo - Budowlany w Jaroslawiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie podkarpackie Jaroslaw -
13OWP/2006/06/01-1297317 "Modernizacja Domu Strazaka w Brzostku"Realizacja zadania polegac bedzie na wykonaniu robot wykonczeniowych budynku Domu Strazaka w Brzostku. W sklad zamowienia wchodzi nastepujacy zakres rzeczowy:uzupelnienie scian Urzad Gminy w Brzostku podkarpackie Brzostek -
14OWP/2006/06/01-53068 Dostawa leku Alemtuzumab 30 mg/ml – 24 opakowania.Szczegolowa ilosc, opis, wymagania co do przedmiotu zamowienia, przedstawia Formularz cenowy – Zadanie nr 1, bedacy integralna czescia SIWZ.Kod CPV: 24.40.00.00-8. Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im.F.Chopina podkarpackie Rzeszow -
15OWP/2006/06/01-1214497 Dostawa materialow chodnikowych do miejscowosci Pruchnik1/ Kraweznik - kolor brazowy100206 - 416 sztKraweznik -kolor brazowy100308 -176 szt2/ Kostka brukowa kolor brazowy "starobruk"- grubosci 4 cm192 m2- grubosci Gmina Pruchnik podkarpackie Pruchnik -
16OWP/2006/06/01-403969 Przebudowa sciany poludniowej areny sali gimnastycznej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania na odcinku w/w sciany z Zespole Szkol nr 2 w Nowej Debie Zespol Szkol nr 2 w Nowej Debie podkarpackie Nowa Deba -
17OWP/2006/05/31-30375 Powiatowy Urzad Pracy w Sanoku oglasza wszczecie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia dla12 osob bezrobotnych w ramach projektu finansowanego Powiatowy Urzad Pracy w Sanoku podkarpackie Sanok -
18OWP/2006/06/02-1256171 Modernizacja budynkow Zespolu Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 2 wraz z otoczeniem - podbudowa boiska (zaprojektuj + zbuduj) i budowa chodnika Gmina Miasto Rzeszow podkarpackie Rzeszow -
19OWP/2006/06/01-837332 Remonty mostu w ciagu drogi nr 108309R w km 0+150 oraz mostu w ciagu drogi nr 108310R w km 0+100 w miejscowosci Harta Gmina Dynow podkarpackie Dynow -
20OWP/2006/06/02-854561 Przedmiotem zamowienia jest dostawa lekow CPV 2440000-8 dla Domu Opieki Spolecznej w Huwnikach. Dom Pomocy Spolecznej podkarpackie Huwniki -
21OWP/2006/06/02-70977 Dowoz uczniow z terenu gminy Wisniowa do Gimnazjum w Wisniowej,Szkoly Podstawowej w Markuszowej, Przedszkola Samorzadowego w Wisniowej oraz Szkolnego Osrodka Wychowawczego we Frysztaku w roku szkolnym 2006/2007, Gmina Wisniowa podkarpackie Wisniowa -
22OWP/2006/06/02-1332532 Naglosnienie budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej Gimnazjum w Wisniowej. Gmina Wisniowa podkarpackie Wisniowa -
23OWP/2006/06/02-905331 Nazwa zadania "Przebudowa - przeniesienie agregatu pradotworczego z uzbrojeniem"Przedmiot zamowienia: Roboty budowlane i elektryczne instalacyjne. Wybudowanie nowego budynku agregatu, przeniesienie uzbrojenia i podlaczenie Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Osrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza podkarpackie Brzozow -
24OWP/2006/06/02-1009148 Calodobowa ochrona obiektow, osob i mienia w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku Samodzielny Publiczny Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej podkarpackie Nisko -
25OWP/2006/06/02-266869 usluga dzierzawy analizatora biochemicznego orazdostawy odczynnikow biochemicznych Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej podkarpackie Lesko -
26OWP/2006/06/02-152964 Usluga dzierzawy analizatora biochemicznego orazDostawa odczynnikow biochemicznych Samodzielny Publiczny Zespol Opieki Zdrowotnej podkarpackie Lesko -
27OWP/2006/06/02-1117964 remont czastkowy nawierzchni grysem skalnym i emulsja w c.d. powiatowych na terenie powiatu bieszczadzkiego w ilosci ok. 2700 m2 Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych podkarpackie Ustrzyki Dolne -
28OWP/2006/06/02-261034 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:wymiana ogrodzenia z siatki na slupkach prefabrykowanych na ogrodzenie z siatki na slupkach stalowych w kompleksie 3488 w Przemyslu. Opis przedmiotu zamowienia:wymiana Wojskowy Zaklad Remontowo - Budowlany w Jaroslawiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie podkarpackie Jaroslaw -
29OWP/2006/06/03-766607 Wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie zgodnie z ta dokumentacja zadania pn. Przebudowa ulicy Alfreda Potockiego -budowa chodnika w ciagu ul. Alfreda Potockiego o dlugosci 292 m i jednej zatoki autobusowej Gmina Miasto Rzeszow - Miejski Zarzad Drog i Zieleni podkarpackie Rzeszow -
30OWP/2006/06/03-91163 Reklama wizualna i slowna Miasta Rzeszowa podczas zawodow sportowych rangi ogolnopolskiej w sezonie 2006 w Rzeszowie Gmina Miasto Rzeszow podkarpackie Rzeszow -
31OWP/2006/06/03-98315 Wykonanie dokumentacji projektoweji zrealizowanie zgodnie z ta dokumentacja zadania pn. Przebudowa ulicy ks. Jana Staczka – budowa chodnika o dlugosci 147 m na odcinku od istniejacego chodnika do ulicy Bursztynowej Gmina Miasto Rzeszow - Miejski Zarzad Drog i Zieleni podkarpackie Rzeszow -
32OWP/2006/06/03-916546 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i zrealizowanie zgodnie z ta dokumentacja zadania pn. Przebudowa ulicy Ksiezycowej - budowa chodnika na odcinku od ulicy Zaleskiej w km 0 + 000 do 0 Gmina Miasto Rzeszow - Miejski Zarzad Drog i Zieleni podkarpackie Rzeszow -
33OWP/2006/06/05-100337 Przedmiotem zamowienia jest:- wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , - wykonanie remontu pomieszczen piwnicznych ,- izolacja scian fundamentowych wraz z wykonaniem drenazu opaskowego, - remont dachu oraz Burmistrz Miasta Przeworska podkarpackie Przeworsk -
34OWP/2006/06/14-219039 Budowa zbiornika wodnego, pompowni wody deszczowej, rowu melioracyjnego oraz placu skladowego drewna w miejscowosci Godowa, gmina Strzyzow. Nadlesnictwo Strzyzow podkarpackie Strzyzow -
35OWP/2006/06/13-144300 1)Opis 1.2) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:wykonanieremontu dachu pokrytego papa termozgrzewalna wraz z instalacja odgromowa w budynku nr 12 w Rzeszowie, w ramach zadania 12/3556.1.3) Opis przedmiotu Wojskowy Zaklad Remontowo - Budowlany w Jaroslawiu Gospodarstwo Pomocnicze Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie podkarpackie Jaroslaw -
36OWP/2006/07/10-1233662 remont nawierzchni drog wojewodzkich (zadanie Nr 7 - RDW Stalowa Wola; zadanie Nr 8 - RDW Ustrzyki Dolne) - II przetarg Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich podkarpackie Rzeszow -
37OWP/2006/06/05-71950 Catering dla potrzeb projektu LATAJACE LABORATORIUM"Dostawa w ramach realizacji projektu LATAJACE LABORATORIUM: - herbaty ekspresowej- kawy rozpuszczalnej- wody mineralnej gazowanej- wody mineralnej niegazowanej- Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania podkarpackie Rzeszow -
38OWP/2006/06/23-1019211 Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntow rolnych nr 688 w miejscowosci Lopuszka Wielka wspolfinansowanej z FOGR Miasto i Gmina Kanczuga podkarpackie Kanczuga -
39OWP/2006/07/11-873729 Montaz kotla gazowego o mocy 100 kW z palnikiem nadmuchwym, wymiana urzadzen automatycznego sterowania, montaz pomp i komina z blachy nierdzewnej kwasoodpornej. Gmina Boguchwala podkarpackie Boguchwala -
40OWP/2006/06/13-301120 Dostawa wideoprojektorow POLITECHNIKA RZESZOWSKA podkarpackie Rzeszow -


Liczba znalezionych rekordów: .
Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: ##czas##.