Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV
##ads_728_90##

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

##ads_120_90## Rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Miesiac
wybierz rok
Dzień
wybierz miesiac
Wojewodztwo
podlaskie
-> spis


Liczba znalezionych rekordów: .

lp Nazwa dokumentu Przedmiot Zleceniodawca Wojewodztwo Miejscowosc Wykonawca
1OWP/2006/06/01-158475 Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostawa dla Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203 artykulow czystosciowych wyszczegolnionych w wykazie artykulow stanowiacych zalacznik nr 1 do SIWZ.Opis Dom Pomocy Spolecznej podlaskie Bialystok -
2OWP/2006/06/01-254526 Remont instalacji c.o. lacznie z wymiana kotla w budynku Szkoly Podstawowej w Szepietowie - CPV 45214210-5.Wykonanie robot budowlanych w budynku Szkoly Podstawowej w Szepietowie polegajacych na:wymianie instalacji Urzad Gminy Szepietowo podlaskie Szepietowo -
3OWP/2006/06/01-119431 Remont instalacji c.o. lacznie z wymiana kotla w budynku Szkoly Podstawowej w Szepietowie - CPV 45214210-5.Wykonanie robot budowlanych w budynku Szkoly Podstawowej w Szepietowie polegajacych na:wymianie instalacji Urzad Gminy Szepietowo podlaskie Szepietowo -
4OWP/2006/06/01-670696 Przetarg nieograniczonyna prace remontowo - konserwatorskie budynku dworu - siedziby NPN w KurowieSpecyfikacja istotnych warunkow zamowienia i przedmiar robot sa dostepne w siedzibie Zamawiajacego , tel. (085) 718 Narwianski Park Narodowy podlaskie Kobylin Borzymy -
5OWP/2006/06/01-1022317 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zabezpieczen eksploatacyjnych na istniejacych kanalach 2 x Ø 1200 rzeki Bazantarki przy tunelu pod torami PKP na przedluzeniu ul.Ks.J.Popieluszki w Bialymstoku. Prezydent Miasta Bialegostoku podlaskie Bialystok -
6OWP/2006/05/31-37995 Modernizacja oswietlenia ulicznego miasta Monki , woj. podlaskie.Wymiana 500 szt. opraw oswietleniowych na istniejacych podporach.Kod CPV 45316110-9 Gmina Monki podlaskie Monki -
7OWP/2006/06/01-680518 Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostawa dla Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203 artykulow czystosciowych wyszczegolnionych w wykazie artykulow stanowiacych zalacznik nr 1 do SIWZ.Opis Dom Pomocy Spolecznej podlaskie Bialystok -
8OWP/2006/05/31-57128 Budowa drewnianej wiezy widokowej o wysokosci 9 m, na Gorze Leszczynowej w miejscowosci Przelomka gm. Jeleniewo; pow. Suwalki.S.I.W.Z umieszczona jest w zakladce "Aktualnosci" na w/w stronie internetowej Stowarzyszenie Milosnikow Suwalskiego Parku Krajobrazowego podlaskie Jeleniewo -
9OWP/2006/06/01-56185 Realizacja uslug szkoleniowych na rzecz osob bezrobotnych w ramach projektow SPO RZL wspolfinansowanych przez Unie Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego - uslugi szkolenia zawodowego - kod CPV Powiatowy Urzad Pracy podlaskie Lomza -
10OWP/2006/06/01-90634 Remontinstalacji c.o. lacznie z wymiana kotla w budynku Szkoly Podstawowej w Szepietowie - CPV 45214210-5.Wykonanie robot budowlanych w budynku Szkoly Podstawowej w Szepietowie polegajacych na:wymianie instalacji Urzad Gminy Szepietowo podlaskie Szepietowo -
11OWP/2006/06/01-1324944 Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostawa dla Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203 artykulow czystosciowych wyszczegolnionych w wykazie artykulow stanowiacych zalacznik nr 1 do SIWZ.Opis Dom Pomocy Spolecznej podlaskie Bialystok -
12OWP/2006/06/01-529250 Remont instalacji c.o. lacznie z wymiana kotla w budynku Szkoly Podstawowej w Szepietowie - CPV 45214210-5.Wykonanie robot budowlanych w budynku Szkoly Podstawowej w Szepietowie polegajacych na:wymianie instalacji Urzad Gminy Szepietowo podlaskie Szepietowo -
13OWP/2006/06/01-39790 dostawe odczynnikow laboratoryjnych wraz z dzierzawa sprzetu do oznaczania rownowagi kwasowo-zasadowej i oksymetrii, Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Adinisracji podlaskie Bialystok -
14OWP/2006/05/31-21407 Przygotowanie posilkow obiadowych i dowoz ich do Szkoly Podstawowej im. Krola Zygmunta Augusta w Wasilkowie na godzine 11:00 Szkola Podstawowa im. Krola Zygmunta Augusta w Wasilkowie podlaskie Wasilkow -
15OWP/2006/06/01-702393 Przetarg nieograniczonyna prace remontowo - konserwatorskie budynku dworu - siedziby NPN w KurowieSpecyfikacja istotnych warunkow zamowienia i przedmiar robot sa dostepne w siedzibie Zamawiajacego , tel. (085) 718 Narwianski Park Narodowy podlaskie Kobylin Borzymy -
16OWP/2006/06/01-671873 Przedmiotem zamowienia jest druk kwartalnik Wigry wraz z dodatkiem pt. Wigierek. Pod pojeciem druk rozumie sie: opracowanie graficzne, sklad, lamanie, naswietlanie, druk i introligatornie oraz dostawe do siedziby Wigierski Park Narodowy Gospodarstwo Pomocnicze podlaskie Suwalki -
17OWP/2006/06/02-333325 Remont pomieszczen w Internacie Zespolu Szkol Muzycznych Zespol Szkol Muzycznych im.I.Paderewskiego w Bialymstoku podlaskie Bialystok -
18OWP/2006/06/01-1069004 Modernizacja drogi lesnej w Lesnictwie Wilkokuk Nadlesnictwa Pomorze. Nadlesnictwo Pomorze w Pomorze podlaskie Giby -
19OWP/2006/06/01-29991 Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostawa dla Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203 artykulow czystosciowych wyszczegolnionych w wykazie artykulow stanowiacych zalacznik nr 1 do SIWZ.Opis Dom Pomocy Spolecznej podlaskie Bialystok -
20OWP/2006/06/02-163119 Budowa przylacza kanalizacji deszczowej o lacznej dl. 313 mb w Kolnie. Urzad Miasta Kolno podlaskie Kolno -
21OWP/2006/05/31-18773 Dostawa 3 szt. zestawow komputerowych i jednej drukarki sieciowej. Nadlesnictwo Pomorze w Pomorze podlaskie Giby -
22OWP/2006/06/01-455393 Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz i dostawa dla Domu Pomocy Spolecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203 artykulow czystosciowych wyszczegolnionych w wykazie artykulow stanowiacych zalacznik nr 1 do SIWZ.Opis Dom Pomocy Spolecznej podlaskie Bialystok -
23OWP/2006/05/31-59198 Przedmiotem zamowienia jest realizacja robot budowlanych zwiazanych z rozbiorka i pokryciem dachu wraz z obrobkami blacharskimi Budynku Administracyjnego Bialostockiego Centrum Onkologii w Bialymstoku, ul. Warszawska Bialostockie Centrum Onkologii im. M. Sklodowskiej-Curie podlaskie Bialystok -
24OWP/2006/06/01-400144 Przedmiotem zamowienia jest dostawa 4 samochodow osobowych (pojazdow egzaminacyjnych) przystosowanych do przeprowadzania egzaminow panstwowych na prawo jazdy kat. B. Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego w Bialymstoku podlaskie Bialystok -
25OWP/2006/05/31-680 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych na drogach powiatowych.Zakres robot obejmuje:1) potrojne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa i zwirem kruszonym 2/4, Starostwo Powiatowe w Monkach podlaskie Monki -
26OWP/2006/06/02-1185696 Przedmiotem zamowienia jest dostawa materialow elektrycznych (m.in. przewody-kod CPV 28421130-9 32521000-1, oprawy oswitleniowe-kod CPV 31524100-6, puszki podtynkowe-kod CPV 31344000-9, tablice rozdzielcze-kod CPV Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakladzie Karnym w Czerwonym Borze podlaskie Czerwony Bor poczta Lomza -
27OWP/2006/06/02-692199 Modernizacja pomieszczenia malego basenu, przebieralni i pokoju trenerow w budynku Plywalni P-1 przy ul. Wlokienniczej 4 w Bialymstoku: - przebudowa scianek dzialowych, - wymiana okladzin ceramicznych scian i posadzek, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Bialymstoku podlaskie Bialystok -
28OWP/2006/06/02-362865 Przedmiotem zamowienia jest dostawa zestawu komputerowego dla Wojewodzkiego Osrodka Ruchu Drogowego w Bialymstoku. Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego podlaskie Bialystok -
29OWP/2006/06/02-299971 Przetarg nieograniczony o wartosci ponizej 60 000 euro. Dostawa i ubezpieczenie sprzetu komputerowego i oprogramowania w ramach Projektu „Modernizacja Oferty Edukacyjnej Zespolu Szkol nr 5 w Suwalkach Technik Zespol Szkol nr 5 w Suwalkach podlaskie Suwalki -
30OWP/2006/06/02-241699 Wykonanie modernizacji drogi gminnej we wsi Sniadowo, ul. Ogrodowa i Lakowa,o dlugosci 333 mb i szerokosci 5,0 m.Zakres robot: -wykonanie gornej podbudowy z kruszywa gr. 8 cm- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego Urzad Gminy Sniadowo podlaskie Sniadowo -
31OWP/2006/06/02-931567 Wykonanie modernizacji drogi gminnej we wsi Stara Jakaco dlugosci 629 mb i szerokosci 4,50 m.Zakres robot: -wykonanie gornej podbudowy z kruszywa gr. 8 cm-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm. Urzad Gminy Sniadowo podlaskie Sniadowo -
32OWP/2006/06/02-354171 Wykonanie modernizacji drogi gminnej we wsi Jastrzabka Mlodao dlugosci 316 mb i szerokosci 3,50 m.Zakres robot: -wykonanie gornej podbudowy z kruszywa gr. 8 cm-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm. Urzad Gminy Sniadowo podlaskie Sniadowo -
33OWP/2006/06/02-674744 wykonanie modernizacji drogi gminnej przez wies Brulin o dlugosci 250 mb i szerokosci 5,00 m.Zakres robot: -wykonanie gornej podbudowy z kruszywa gr. 8 cm-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm. Urzad Gminy Sniadowo podlaskie Sniadowo -
34OWP/2006/06/02-1062968 Wykonanie modernizacji drogi gminnej do wsi Duchny Mlode,o dlugosci 419 mb i szerokosci 3,50 m.Zakres robot: -wykonanie gornej podbudowy z kruszywa gr. 8 cm-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm. Urzad Gminy Sniadowo podlaskie Sniadowo -
35OWP/2006/06/05-763345 zakup komputera typu notebook z drukarka Szpital Ogolny podlaskie Wysokie Mazowieckie -
36OWP/2006/06/05-1288533 Wykonanie rozbudowy budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaz na autobus szkolny. Zespol Szkol Specjalnych w Grajewie podlaskie Grajewo -
37OWP/2006/06/05-795231 zakup nabialu Szpital Ogolny podlaskie Wysokie Mazowieckie -
38OWP/2006/06/05-423883 Remont elewacji dwoch budynkow mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytkow.ul: Noniewicza 41ul: Noniewicza 43Kod CPV 45453000-prace remontowe i renowacyjne.Zakres prac obejmuje Wykonanie projektu organizacji ruchu Zarzad Budynkow Mieszkalnych podlaskie Suwalki -
39OWP/2006/07/11-614836 dostawa zywienia pozajelitowego Zaklad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji podlaskie Bialystok -
40OWP/2006/07/11-1264603 Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Sadu Rejonowego w Grajewie przy ul. Kolejowej 1 w ilosci 532m2. Szczegolowy zakres robot objetych przedmiotem zamowienia okreslony jest w dokumentacji projektowej Sad Okregowy w Lomzy podlaskie Lomza -


Liczba znalezionych rekordów: .
Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: ##czas##.