Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Rok
2007
-> spis
Miesiac
czerwiec
-> spis
Dzień
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Wojewodztwo
swietokrzyskie
-> spis


Liczba znalezionych rekordów: 119.
Strona: [1] | 2 | 3 | następnalp Nazwa dokumentu Przedmiot Zleceniodawca Wojewodztwo Miejscowosc Wykonawca
1OWP/2007/06/01-2044305 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczen stolowki w budynku Wydzialu Nauk o Zdrowiu Akademia Swietokrzyska im. Jana Kochanowskiego swietokrzyskie Kielce -
2OWP/2007/06/01-1795350 Utrzymanie zieleni miejskiej w m.Sandomierz Gmina Sandomierz swietokrzyskie Sandomierz -
3OWP/2007/06/04-742221 Opracowanie operatow szacunkowych dla nieruchomosci zabudowanych, niezabudowanych oraz zalesionych polozonych na terenie wojewodztwa swietokkrzyskiego w 2007 roku w ilosci orientacyjnej okolo 50 szt. Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewodzkich swietokrzyskie Kielce -
4OWP/2007/06/04-2417091 Przedmiotem zamowienia jest:Przebudowa ul. Partyzantow polozonej na dz. nr ewid. 62 w obrebie ewid. 08 Busko-Zdroj.Zakres prac bedzie obejmowal: ·Przebudowe ulicy Partyzantow a w tym: a/ wykonanie nawierzchni Urzad Miasta i Gminy Busko-Zdroj swietokrzyskie Busko-Zdroj -
5OWP/2007/06/01-2229671 "Opracowanie projektu planu ochrony wraz z programem zarzadzania ochrona Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow sieci Natura 2000 - Dolina Nidy (PLB260001)" Zespol Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkow Krajobrazowych swietokrzyskie Kielce -
6OWP/2007/06/01-508873 CPV: 34110000-1 SAMOCHODY OSOBOWEPrzedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieuzywanego) samochodu osobowego posiadajacego swiadectwo homologacji. Starostwo Powiatowe swietokrzyskie Skarzysko-Kamienna -
7OWP/2007/06/01-1918186 Budowa sieci wodociagowych - zadanie Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV w m. Zagrody, Zgorsko, Szewce, Gmina Sitkowka - Nowiny, wojewodztwo swietokrzyskie Gmina Sitkowka - Nowiny swietokrzyskie Sitkowka -
8OWP/2007/06/01-2087804 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0611T Bodzentyn-Sniadka-Tarczek odc. Sniadka I-Sniadka II od km: 1+555 do km: 2+555 Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach swietokrzyskie Kielce -
9OWP/2007/06/01-1640390 Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w osiedlu Spoldzielni Mieszkaniowej "Sloneczne Wzgorze" w Kielcach Miasto Kielce swietokrzyskie Kielce -
10OWP/2007/06/04-1087306 zakup , dostawasprzetu medycznego jednorazowego – strzykawki jednorazowego uzytku dla Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Swietokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej swietokrzyskie Kielce -
11OWP/2007/06/01-1012626 1. Przedmiotem zamowienia jest objecie stalym monitoringiem lokali stanowiacych siedziby Oddzialu Regionalnego i Biur Powiatowych w oparciu o urzadzenie wlasne Wykonawcy. 2. Rzeczowy i ilosciowy zakres zamowienia: Agencja Restrukturyzacji i Moderniazacji Rolnictwa -SOR swietokrzyskie KIELCE -
12OWP/2007/06/01-1264132 Organizacja i przeprowadzenie szkolen dla pracownikow powiatowych urzedow pracy wojewodztwa swietokrzyskiego oraz Wojewodzkiego Urzedu Pracy w Kielcach nt. „Metoda edukacyjna” (francuska metoda poradnictwa Wojewodzki Urzad Pracy swietokrzyskie Kielce -
13OWP/2007/06/04-1866383 Remont dachu wraz z naprawa i konserwacja wiezby dachowej kosciola filialnego pw. Wszystkich Swietych w Szydlowie demontaz istniejacego pokrycia, usuniecie materialu pokrywajacego strop, wymiana uszkodzonych desek Parafia Rzymskokatolicka w Szydlowie swietokrzyskie Szydlow -
14OWP/2007/06/05-493602 Dostawa zestawu do zdalnego pomiaru temperatury w podczerwieni dla Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach Politechnika Swietokrzyska w Kielcach swietokrzyskie Kielce -
15OWP/2007/06/04-1380216 CPV 74.23.15.40-4 – uslugi nadzoru budowlanegoPrzedmiotem zamowienia jest: ”Nadzor inwestorski nad przebudowa ulicy Szpitalnej w Staszowie”, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia stanowiacym zalacznik Gmina Staszow swietokrzyskie Staszow -
16OWP/2007/06/04-1995290 Przedmiotem zamowienia jest wymiana pokrycia dachowego - na blache dachowkopodobna (wraz z robotami towarzyszacymi tj.: demontazem i utylizacja istniejacego pokrycia z eternitu, remontem kominow, orynnowania, instalacji Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Wloszczowa swietokrzyskie Wloszczowa -
17OWP/2007/06/01-1987242 ZADANIE I - Prace remontowe w Zespole Placowek Oswiatowych w Kurzelowie: - remont natryskowni szkolnej. ZADANIE II - Prace remontowe w Zespole Placowek Oswiatowych nr 1 we Wloszczowie: - udroznienie kanalow wentylacyjnych, Zespol Obslugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkol i Przedszkoli swietokrzyskie Wloszczowa -
18OWP/2007/06/05-1051839 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pn. „Projekt organizacji ruchu na ulicach w Sandomierzu” Elementami opracowania projektowego, sa: - oznakowanie istniejace i projektowane, poziome Gmina Sandomierz swietokrzyskie Sandomierz -
19OWP/2007/06/05-357167 Remont balkonow w budynku mieszkalnym przy ul. Chalubinskiego 36 w Kielcach. Wspolny slownik zamowien (CPV): 45 45 30 00-7 Miejski Zarzad Budynkow swietokrzyskie Kielce -
20OWP/2007/06/04-704688 Remont Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu ul. Patkowskiego 2 Przedmiotem zamowienia sa roboty ogolnobudowlane. Prace polegac beda na: malowaniu scian hali glownej, korytarzy, szatni i lazienek, remoncie posadzki, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji swietokrzyskie Sandomierz -
21OWP/2007/06/04-2634284 "Remont ulicy Ogrodowej we Wloszczowie - wykonanie nakladki bitumicznej w km od 0+460 m do 0+892 m na odcinku o lacznej dlugosci 432 mb" Oznaczenie wedlug CPV - 45.23.31.42-6 Zarzad Drog Powiatowych swietokrzyskie Wloszczowa -
22OWP/2007/06/05-1153076 sprawowanie ochrony budynku Urzedu Celnego w Kielcach, ul. Sciegiennego 264d CPV – 74610000-8, 74613000-9 IZBA CELNA w Kielcach swietokrzyskie Kielce -
23OWP/2007/06/05-1592137 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody polegajaca na budowie chodnika wraz z poszerzeniem jezdni na odcinku Zagrody-DPS. Powiatowy Zarzad Drog w Kielcach swietokrzyskie Kielce -
24OWP/2007/06/04-723510 Wykonanie ujecia wod podziemnych z utworu dewonu w miejscowosci Planta Gmina Iwaniska swietokrzyskie Iwaniska -
25OWP/2007/06/06-2071627 Wykonanie remontu instalacji systemu sygnalizacji pozaru w Domu Studenta "FILON" Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach Politechnika Swietokrzyska w Kielcach swietokrzyskie Kielce -
26OWP/2007/06/06-2464311 wybor wykonawcy koncepcji i studium wykonalnosci systemu informacji przestrzennej Wojewodztwa Swietokrzyskiego do projektu pn." Budowanie porozumienia miedzy instytucjami na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiego swietokrzyskie Kielce -
27OWP/2007/06/04-78582 dostawa koparko-ladowarki na potrzeby Rejonowego Przedsiebiorstwa Zieleni Sp. z o.o. w Kielcach. Rejonowe Przedsiebiorstwo Zieleni Sp. z o.o. swietokrzyskie Kielce -
28OWP/2007/06/05-550782 Dostawa artykulow biurowych, srodkow papierniczych i tonerow do drukarek - 2 pakiety. Szpital Kielecki Sp.z o.o. - Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Sw. Aleksandra w Kielcach swietokrzyskie Kielce -
29OWP/2007/06/04-732140 Przedmiotem zamowienia jest usluga polegajaca na usunieciu pokrycia dachowego z budynkow mieszkalnych i gospodarczych znajdujacych sie na terenie gminy Morawica oraz transport i utylizacja powstalych w ten sposob Urzad Gminy w Morawicy swietokrzyskie Morawica -
30OWP/2007/06/04-948179 Remont pomieszczen biurowych CBS. Przedmiot zamowienia obejmuje: prace rozbiorkowe, prace tynkarskie, instalacja drzwi, prace malarskie, prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznych. Wspolny slownik CPV: 45.21.61.11-5 Komenda Wojewodzka Policji w Kielcach swietokrzyskie Kielce -
31OWP/2007/06/04-1288271 1. Dostawe prasy tasmowej do mechanicznego odwadniania osadow w komunalnej oczyszczalni sciekow w miejscowosci Godow gm. Pawlow”. 2. Uruchomienie dostarczone prasy 3. Szkolenie pracownikow Gminnego Zakladu Urzad Gminy w Pawlowie swietokrzyskie Pawlow -
32OWP/2007/06/04-1350466 „Docieplenie odsady Kaweczyn”45321000-7Izolacja cieplna45421000-4Roboty w zakresie stolarki budowlanej45431000-7Kladzenie plytekPrzedmiotem zamowienia sa roboty budowlane polegajace na: wymianie stolarki Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Staporkow swietokrzyskie Staporkow -
33OWP/2007/06/05-2229128 Przedmiot zamowienia zostal podzielony na trzy zadania: Zadanie Nr 1: “Remont chodnika w ul. Towarowej w Skarzysku – Kamiennej na odcinku od ul. 3-go Maja do zatoki autobusowej (strona polnocna). Remont Urzad Miasta swietokrzyskie Skarzysko - Kamienna -
34OWP/2007/06/05-1344052 uslugi drogowego transportu towarow kod CPV 60122000-9 polegajace na swiadczeniu uslug transportowych ciagnikami z przyczepa samowyladowcza o ladownosci od 3 do 5 ton na potrzeby Gminy Chmielnik. Gmina Chmielnik swietokrzyskie Chmielnik -
35OWP/2007/06/01-559605 OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO : POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ SUCHEDNIOWSKIEGO OSRODKA KULTURY „KUZNICA” W SUCHEDNIOWIE PROJEKT JEST WSPOLFINANSOWANY ze srodkow pozostajacych w dyspozycji ministra Suchedniowski Osrodek Kultury KUZNICA swietokrzyskie Suchedniow -
36OWP/2007/06/05-1584940 Skrzydla drzwiowe wejsciowe, wewnetrzne, plytowe, gladkie, lakierowane w kolorzedab jasny typuD11WM/W (90). Zamek z wkladka, klamka metalowa z szyldem podluznym w kolorze zlocisto- piaskowym Metalplast Czestochowa Zaklad Karny swietokrzyskie Pinczow -
37OWP/2007/06/04-1008471 CPV 45.23.31.42-6 – roboty w zakresie naprawy drogPrzedmiotem zamowienia jest: „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Staszowie”, obejmujaca wykonanie m.in.: warstwy scieralnej z betonu asfaltowego KR 1-2 Gmina Staszow swietokrzyskie Staszow -
38OWP/2007/06/05-2114432 Roboty budowlane polegajace na wykonaniu rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego lesniczowki w m. Falecin Stary gm. Stopnica, tj. roboty budowlane, demontaz i utylizacja pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych, Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Chmielnik swietokrzyskie Chmielnik -
39OWP/2007/06/05-1044090 "Opracowanie projektu planu ochrony dla Checinsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego obejmujacego powierzchnie 20 505ha" Zespol Swietokrzyskich i Nadnidzianskich Parkow Krajobrazowych swietokrzyskie Kielce -
40OWP/2007/06/06-1394196 Remont drogi gminnej dz. Nr 402 w miejscowosci Szewce, Gmina Sitkowka - Nowiny, wojewodztwo swietokrzyskie Gmina Sitkowka - Nowiny swietokrzyskie Sitkowka -


Liczba znalezionych rekordów: 119.
Strona: [1] | 2 | 3 | następna
Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.24020719.