Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Rok
2007
-> spis
Miesiac
czerwiec
-> spis
Dzień
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
Wojewodztwo
warminsko-mazurskie
-> spis


Liczba znalezionych rekordów: 168.
Strona: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | następnalp Nazwa dokumentu Przedmiot Zleceniodawca Wojewodztwo Miejscowosc Wykonawca
1OWP/2007/06/01-1697010 Przedmiotem zamowienia jest serwis serwerow IBM wraz z osprzetem .Wspolny Slownik Zamowien – CPV: 50312100-6 Termin wykonania zamowienia: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz od 01. Narodowy Fundusz Zdrowia Warminsko-Mazurski Oddzial Wojewodzki w Olsztynie warminsko-mazurskie Olsztyn -
2OWP/2007/06/01-382294 Remont pomieszczen umywalni na parterze, I i II pietrze budynku koszarowego nr 18/726 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej nr 1954 w Ostrodzie - postepowanie nr 76/RB Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie warminsko-mazurskie Olsztyn -
3OWP/2007/06/01-1209623 Przedmiotem zamowienia sa dostawy odczynnikow wg ponizszego zestawienia: Zadanie nr 1 – Odczynniki do analizatora jonoselektywnego EASY-LYTE Zadanie nr 2 –Odczynniki do aparatu do elektroforezy DENSITOMETR Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej warminsko-mazurskie Dzialdowo -
4OWP/2007/06/01-1555395 Dostawa pojazdu komunalnego - samochodu smieciarki do wywozu nieczystosci stalych Gmina Nowe Miasto Lubawskie warminsko-mazurskie Nowe Miasto Lubawskie -
5OWP/2007/06/01-1241366 Przedmiotem zamowienia jest dostawa produktow leczniczych do apteki szpitala SPZOZ Gizycko, Warszawska 41.Zestawienie wszystkich asortymentow i ilosci zawiera zalacznik nr 1 (pakiet 1).Zamawiajacy dopuszcza skladanie Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej warminsko-mazurskie Gizycko -
6OWP/2007/06/04-2237534 Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz sorbalitu tj. wapna hydratyzowanego z 35 % weglem aktywnym do oczyszczania spalin w ilosci do 50 Mg o nastepujacej charakterystyce:·Sklad chemiczny: Ca(OH)2min. 65% ± Zaklad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. warminsko-mazurskie Olsztyn -
7OWP/2007/06/01-2418477 Postepowanie zlozone z 4 zadan o udzielenie zamowienia publicznego ponizej 60.000 EURO na dostawy: 1) Czesci do samochodu marki STAR 200/266; 2) Czesci do samochodu marki LUBLIN 2/3; 3) Czesci do samochodu marki Jednostka Wojskowa 2031 Lipowiec warminsko-mazurskie Szczytno -
8OWP/2007/06/01-1767542 Wywoz odpadow komunalnych z terenu Gminy Elk Gmina Elk warminsko-mazurskie Elk -
9OWP/2007/06/01-1574242 wykonanie remontu przejazdu bramnego w budynku mieszkalnym przy ul. Warminskiej 5 w Olsztynie CPV: 45453000-7 Zakres zamowienia obejmuje:roboty wstepne,remont posadzki przejazdu bramnego (w tym roboty rozbiorkowe),remont Gmina Miasto Olsztyn warminsko-mazurskie Olsztyn -
10OWP/2007/06/01-1753416 Sad Rejonowyz siedziba przy ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno,oglasza przetarg nieograniczonyo wartosci szacunkowejmniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a na:Postepowanie na usluge Sad Rejonowy w Szczytnie warminsko-mazurskie Szczytno -
11OWP/2007/06/01-537928 Budynek szkoly: wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych remont schodow zewnetrznych do sali gimnastycznej Budynek internatu: budowa podjazdu dla niepelnosprawnych remont schodow zewnetrznych remont pomieszczen Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy warminsko-mazurskie Szczytno -
12OWP/2007/06/04-2073968 Przedmiotem zamowienia jest dostawa wyrobow medycznych jednorazowego uzytku. Oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamowien: 33.19.00.00, 33.14.10.00. Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej warminsko-mazurskie Gizycko -
13OWP/2007/06/04-1627491 Przedmiotem zamowienia jest wymiana okien drewnianych na PCV (na II i III pietrze) w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Miescie Lubawskim CPV 45 21 50 00 - 7 Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Nowym Miescie Lubawskim warminsko-mazurskie Nowe Miasto Lubawskie -
14OWP/2007/06/04-291548 sporzadzanie projektow decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoCPV: 74252000-0Wielkosc zamowienia :- decyzje o warunkach zabudowy - 180 szt./rok,- decyzje o ustaleniu Gmina Ketrzyn warminsko-mazurskie Ketrzyn -
15OWP/2007/06/04-1066722 „ BUDOWA MOSTU KOTY” posiadajacy oznaczenie wg Wspolnego Slownika Zamowien CPV: - 45221111-3 – Mosty drogowe . Zamowienie obejmuje wykonanie prac budowlanych polegajacych na :1)Roboty rozbiorkowe Urzad Miasta i Gminy Lidzbark warminsko-mazurskie Lidzbark -
16OWP/2007/06/04-1371911 Remont schodow wejsciowych przed budynkiem przy ul. Marianskiej 3 w Olsztynie polega na robotach budowlanych: prace remontowe i renowacyjne. Szkola Policealna warminsko-mazurskie Olsztyn -
17OWP/2007/06/01-1077179 Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej przedmiar robot oraz kosztorys nastepujacych prac remontowych: wymiana lawy kominiarskiej w budynku nr 12 w Marcinkowie, remont komina w budynku nr 28 w Uzrankach. Urzad Gminy Mragowo warminsko-mazurskie Mragowo -
18OWP/2007/06/04-605171 DOSTAWA CZESCI I AKCESORIOW DO POJAZDOW I SILNIKOW DO NICH.Zamowienie obejmowac bedzie czesci sklasyfikowane we Wspolnym Slowniku Zamowien (CPV) w nastepujacych grupach CPV : 34312000-7 : Czesci silnikow; 34320000-6 Jednostka Wojskowa 3751 warminsko-mazurskie Elblag -
19OWP/2007/06/04-1827309 Dostawa komputerow, drukarki, akcesorii komputerowych, oprogramowania i materialow eksploatacyjnych Powiatowy Urzad Pracy warminsko-mazurskie Pisz -
20OWP/2007/06/05-583133 Dostawa pospolki 0-60mm na drogi lesne ( dowoz i wysypanie w okreslonym miejscu ,pospolka ze zwirowni wykonawcy dowozona srodkami transportowymi wykonawcy)w ilosci : na odleglosc 17km w jedna strone od siedziby zamawiajacego Nadlesnictwo Olecko warminsko-mazurskie Olecko -
21OWP/2007/06/01-1684739 Wrzesina 17, gmina Jonkowo, woj. warminsko-mazurskie. Inwestycja ulepszajaca polegajaca na wykonaniu robot dociepleniowych elewacji i robot towarzyszacych ujetych w projekcie budowalnym,przedmiarze robot,specyfikacji Nadlesnictwo Kudypy warminsko-mazurskie Gietrzwald -
22OWP/2007/06/05-1766015 Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie majatku Izby Celnej w Olsztynie zgodnie z wyszczegolnieniem przedstawionym ponizej. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych w ramach wydzielonych czesci Izba Celna w Olsztynie warminsko-mazurskie Olsztyn -
23OWP/2007/06/01-1095920 Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Olsztyna niezbednych dla potrzeb prawidlowej gospodarki mieniem komunalnym w 2007 r. – podzialy nieruchomosci , wznawianie znakow granicznych, okazywanie polozenia Gmina Miasto Olsztyn warminsko-mazurskie Olsztyn -
24OWP/2007/06/04-1675139 ,, Dostawa Filmow RTG i odczynnikow chemicznych". Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert na poszczegolne pakiety: Pakiet nr 1- Filmy RTG i odczynniki chemiczne Pakiet nr 2- Materialy rozne Wymagane jest zlozenie probek Powiatowy Zespol Opieki Zdrowotnej w Ostrodzie Spolka Akcyjna warminsko-mazurskie Ostroda -
25OWP/2007/06/05-1239808 Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na modernizacje stacji uzdatniania wody w budynku nr 32 w kompleksie 674 Jednostki Wojskowej nr 3797 w Gizycku - postepowanie nr 80/RB Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie warminsko-mazurskie Olsztyn -
26OWP/2007/06/05-2055305 Dostawa skanera wielkoformatowego kolorowego z oprogramowaniem. Starostwo Powiatowe w Ketrzynie warminsko-mazurskie Ketrzyn -
27OWP/2007/06/05-1191952 "Remont obiektow mostowych w RDW Olecko z podzialem na 4czesci"Czesc I - obejmujaca remont mostu w ciagu drogi woj. nr 655 Kap-Wydminy–Olecko-Raczki–Suwalki–Rutka Tartak w km 23+167 k. m. Gawliki Zarzad Drog Wojewodzkich w Olsztynie, Rejon Drog Wojewodzkich w Olecku warminsko-mazurskie Olecko -
28OWP/2007/06/01-1078512 Zaprojektowanie baterii czterech silosow do magazynowania ziarna w Stacji Dydaktyczno-Badawczej UWM w Baldach. Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie warminsko-mazurskie Olsztyn -
29OWP/2007/06/01-985128 Wymiana istniejacych rurociagow sieci cieplnej z rur stalowych na rury preizolowane od komory K-3 do zalamania Z-1 w istniejacym kanale z elementow prefabrykowanych DN - 100 na terenie Jednostki Wojskowej nr 3090 Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie warminsko-mazurskie Olsztyn -
30OWP/2007/06/05-2510956 Dostawa materialow wodno-kanalizacyjnych CPV 29130000-9 oraz armatury sanitarnej CPV 25232100-7 w 3 pakietach dla potrzeb Dzialu Technicznego Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Elblagu. Wojewodzki Szpital Zespolony warminsko-mazurskie Elblag -
31OWP/2007/06/05-1258790 Zamowienie obejmuje dostawe sprzetu komputerowego, akcesoriow komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby urzedu Kategoria wg Wspolnego Slownika Zamowien: 30231200-9 - Sprzet komputerowy 30217200-5 - Akcesoria Powiatowy Urzad Pracy warminsko-mazurskie Ketrzyn -
32OWP/2007/06/01-1137838 Przedmiotem zamowienia jest ubezpieczenie majatku i odpowiedzialnosci cywilnej: - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzen losowych, - ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej, - ubezpieczenie komunikacyjne Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Wegorzewie Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej warminsko-mazurskie Wegorzewo -
33OWP/2007/06/05-1033524 Zgodnie z CPV: 80411000- /uslugi szkol jazdy/ Zamowienie dotyczy szkolenia osob bezrobotnych ponizej 25 roku zycia, zarejestrowanych do 24 miesiecy w Powiatowym Urzedzie Pracy w Wegorzewie, z wylaczeniem bezrobotnych Powiatowy Urzad Pracy warminsko-mazurskie Wegorzewo -
34OWP/2007/06/05-1184878 Odnowa nawierzchni jezdni ul. Krasickiego w Olsztynie Miejski Zarzad Drog Mostow i Zieleni warminsko-mazurskie Olsztyn -
35OWP/2007/06/05-2162360 Remont szatni, sanitariatow i sal gimnastycznych, wymiana instalacji elektrycznej w szesciu gabinetach lekcyjnych w Zespole Szkol Techniczno-Informatycznych w Elblagu ul. Rycerska 2. Zespol Szkol Techniczno-Informatycznych warminsko-mazurskie Elblag -
36OWP/2007/06/01-1337355 Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na modernizacja hali sportowej w budynku nr 4 i basenu plywackiego nr 84 w kompleksie 715 Wojskowego Osrodka Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mragowie - postepowanie nr Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Olsztynie warminsko-mazurskie Olsztyn -
37OWP/2007/06/04-1807623 „ USLUGI W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ, MIENIA ORAZ UBEZPIECZEN KOMUNIKACYJNYCH ” CPV: 66332000 Przedmiotem zamowienia sa uslugi w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Szpital Powiatowy w Ketrzynie warminsko-mazurskie Ketrzyn -
38OWP/2007/06/04-964070 Postepowanie na wykonanie remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 7 przy ul. Zolnierskiej 30 w Olsztynie. CPV 45432113-9 Zakres zamowienia obejmuje nastepujace roboty budowlane: - roboty malarskie, - przelozenie Gmina Miasto Olsztyn warminsko-mazurskie Olsztyn -
39OWP/2007/06/05-1664161 1)Farby, lakiery i rozpuszczalniki maja byc dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta Na opakowaniach winny byc widoczne cechy dotyczace daty produkcji, terminu przydatnosci do uzycia, parametrow Jednostka Wojskowa 1954 warminsko-mazurskie OSTRODA -
40OWP/2007/06/05-1575647 Nr spr. 9/ZP/P/ZYW/2007 Przedmiotem zamowienia sa dostawy drobnych artykulow gospodarstwa domowego w asortymencie przedstawionym ponizej:Tabela A – Sluzba Zywnosciowa Lp.; Asortyment; Kod WSZ; Nazwa wg WSZ; JEDNOSTKA WOJSKOWA 1475 warminsko-mazurskie MORAG -


Liczba znalezionych rekordów: 168.
Strona: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | następna
Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.39688110.