Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV
##ads_728_90##

Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

##ads_120_90## Rok
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Miesiac
wybierz rok
Dzień
wybierz miesiac
Wojewodztwo
lubelskie
-> spis


Liczba znalezionych rekordów: .

lp Nazwa dokumentu Przedmiot Zleceniodawca Wojewodztwo Miejscowosc Wykonawca
1OWP/2006/05/31-17061 Wykonanie remontu mostu na rzece Letownia na ktory skladaja sie : roboty rozbiorkowe, remont przyczolkow, ustroj nosny, zabezpieczenie skarp, dojazdy do mostu Urzad Gminy Nielisz lubelskie Nielisz -
2OWP/2006/06/01-722347 Przedmiotem zamowienia sa uslugi doradcze zmierzajace do aktywizacji osob niepelnosprawnych, pelnione przez:Czesc I - koordynatora Biura Karier w DeblinieCzesc II - specjaliste ds. rynku pracy w DeblinieCzesc III Lubelskie Forum OrganizacjiOsob Niepelnosprawnych- Sejmik Wojewodzki lubelskie Lublin -
3OWP/2006/06/01-403285 Przedmiotem zamowienia jest:- dostawa wody mineralnej niegazowanej w butelkach plastikowych o pojemnosci 1,5 litra w ilosci 60 000 sztuk- dostawa wody zrodlanej w butlach o pojemnosci 19 litrow w ilosci 3 360 sztuk- Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddzial Regionalny w Lublinie lubelskie Lublin -
4OWP/2006/06/01-1183615 CZESCPRZEDMIOT ZAMOWIENIAj.m.Ilosc234IZiemniak jadalny odmiana zoltakg30000IIMarchew jadalna PN- 84/R75358kg2000IIIBurak czerwony PN- 72/R 75360kg2000IVPuree ziemniaczanekg1000Sos do surowek typu ogrodowy w proszkukg100Fix Areszt Sledczy w Lublinie lubelskie Lublin -
5OWP/2006/06/02-808152 Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych prac budowlanych:1/ pokrycie dachu papa termozgrzewalna dwuwarstwowo – 523,92 m2,2/ roboty pozostale i towarzyszace przy pokryciu dachu,3/ docieplenie scian Szkola Podstawowa Nr 2 lubelskie Radzyn Podlaski -
6OWP/2006/06/02-750952 Trawniki, dn.02.06.2006 r.Zespol Szkol w Trawnikach oglasza przetarg nieograniczony na zakup i montaz okien w budynku internatu w ilosci 122 szt. oraz w kotlowni szkolnej w ilosci 7 szt. w terminie: koniec czerwca Zespol Szkol w Trawnikach lubelskie Trawniki -
7OWP/2006/06/02-66965 Remont drogi powiatowej nr 1332 L Ciechomin - Grudz - Wandow poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4 cm w odcinkach:km 5+000 - 5+960 dlugosc 960 m, szerokosc 5,50 mkm 6+500 - 7+500 dlugosc 1000 Zarzad Drog Powiatowych lubelskie Lukow -
8OWP/2006/06/01-238234 Przedmiotem zamowienia jest:- dostawa wody mineralnej niegazowanej w butelkach plastikowych o pojemnosci 1,5 litra w ilosci 60 000 sztuk- dostawa wody zrodlanej w butlach o pojemnosci 19 litrow w ilosci 3 360 sztuk- Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddzial Regionalny w Lublinie lubelskie Lublin -
9OWP/2006/06/01-1140632 Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Odbudowa (ksztaltowanie przekroju podluznego i poprzecznego oraz ukladu poziomego) koryta rzeki Kosarzewkaw km 0+000-24+000, tj.24,000 Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie lubelskie Lublin -
10OWP/2006/06/01-447035 Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2224L Lublin- Wolka Lubelska – Pliszczyn - Sobianowiceod km 4+055 do km 4 + 355 (1 650,00 m2) - (remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka min.-asf. Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z siedziba w Belzycach lubelskie Belzyce -
11OWP/2006/05/31-30124 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowe ciagu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewodzkiej Nr 806 Lukow – Miedzyrzec Podlaski.Zakres projektu i warunki techniczne Gmina Lukow lubelskie Lukow -
12OWP/2006/05/31-9784 Rekultywacja i techniczne zamkniecie skladowiska odpadow w miejscowosci Turobin. Gmina Turobin lubelskie Turobin -
13OWP/2006/06/01-213937 Przedmiotem zamowienia jest opracowanie pomiarow geodezyjnych dla zadania p.n.: "Odbudowa (ksztaltowanie przekroju podluznego i poprzecznego oraz ukladu poziomego) koryta potoku Muchaw km 2+420-5+550,gm.Lukowa,pow.Bilgoraj".Zakres Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie lubelskie Lublin -
14OWP/2006/06/01-29978 Malowanie elewacji glownego budynku szkoly z materialow zamawiajacego. Zespol Szkol Drzewnych i Ochrony Srodowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyncu lubelskie Zwierzyniec -
15OWP/2006/06/01-51452 Przedmiotem zamowienia jest opracowanie pomiarow geodezyjnych oraz badan geotechnicznych dla zadania p.n.: "Odbudowa (ksztaltowanie przekroju podluznego i poprzecznego oraz ukladu poziomego) koryta rzeki Bukowa w Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie lubelskie Lublin -
16OWP/2006/06/01-27536 Dostawy benzyny bezolowiowej Pb - 95 Prokuratura Okregowa w Lublinie lubelskie Lublin -
17OWP/2006/06/02-1307805 OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIAo wartosci do 60.000 EuroArt. 4a2 PZP Dz.U.04.19.177 z pozn zm.na dostawe miesa i produktow miesnych Dom Pomocy Spolecznej lubelskie Tyszowce -
18OWP/2006/06/02-77098 Przedmiotem zamowienia jest sprzedaz z dostawa stolu operacyjnego o parametrach podanych w zalaczniku nr 1 do SIWZ.CPV: 33.19.22.30-3 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Pulawach lubelskie Pulawy -
19OWP/2006/06/02-695615 Przedmiotem zamowienia zgodnie z zalacznikiem Nr 4 do SIWZ jest zapewnienie:wyzywienia pobytowego na 264 osobo-dni (sniadania, obiady, kolacje)w podziale na 7 grup wielkosci od 1 do 35 osob (CPV: 553 00000-3),zakwaterowanie Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie lubelskie Krasnystaw -
20OWP/2006/06/02-344505 Zespol Szkol w Trawnikach oglasza przetarg nieograniczony na zakup i montaz okien w budynku internatu w ilosci 122 szt. oraz w kotlowni szkolnej w ilosci 7 szt.w terminie: koniec czerwca – lipiec.Specyfikacje Zespol Szkol w Trawnikach lubelskie Trawniki -
21OWP/2006/06/02-1352688 Dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek RicohPowiatowy Urzad Pracy w Zamosciu zamierza zakupic orginalne, fabrycznie nowe mateialy eksploatacyjne do drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych Ricoh w asortymencie Powiatowy Urzad Pracy w Zamosciu lubelskie Zamosc -
22OWP/2006/06/02-469810 Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 2284L Bychawa(ul. Mickiewicza) Olszowiec – Kol. Piotrkow od km 1+052 do km 2 + 068 (5 080,00 m2), (remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka min.-asf. Zarzad Drog Powiatowych w Lublinie z siedziba w Belzycach lubelskie Belzyce -
23OWP/2006/06/02-85959 Dostawa 14 zestawow komputerowych , 2 licencji Novell , 1 Switcha oraz urzadzenia wielofunkcyjnegoPowiatowy Urzad Pracy w Zamosciu zamierza zakupic 14 jednakowych , fabrycznie nowych zestawow komputerowych wraz z Powiatowy Urzad Pracy w Zamosciu lubelskie Zamosc -
24OWP/2006/06/02-344986 Przedmiotem zamowienia jest opracowanie pomiarow geodezyjnych oraz badan geotechnicznych dla zadania p.n.: Odbudowajazu Sielszczyk na rzece Krzna w km 35+700 w m.Biala Podlaska”. Zakres zamowienia obejmuje:1)Wykonanie Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie lubelskie Lublin -
25OWP/2006/06/02-783754 Dostawa komputerowych materialow eksploatacyjnychPowiatowy Urzad Pracy w Zamosciu zamierza zakupic komputerowe materialy eksploatacyjne w asortymencie i ilosciach podanych w zalaczonym do SIWZ wykazie – kod Powiatowy Urzad Pracy w Zamosciu lubelskie Zamosc -
26OWP/2006/06/02-1070974 Przedmiotem zamowienia jest:- dostawa wody mineralnej niegazowanej w butelkach plastikowych o pojemnosci 1,5 litra w ilosci 60 000 sztuk- dostawa wody zrodlanej w butlach o pojemnosci 19 litrow w ilosci 3 360 sztuk- Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddzial Regionalny w Lublinie lubelskie Lublin -
27OWP/2006/06/02-118124 Przedmiotem zamowienia jest:- dostawa wody mineralnej niegazowanej w butelkach plastikowych o pojemnosci 1,5 litra w ilosci 60 000 sztuk- dostawa wody zrodlanej w butlach o pojemnosci 19 litrow w ilosci 3 360 sztuk- Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddzial Regionalny w Lublinie lubelskie Lublin -
28OWP/2006/06/02-116828 Dowoz mlodziezy do Szkoly Podstawowej oraz Gimnazjum w Starym Zamosciu w roku szkolnym 2006/2007 Wojt Gminy Stary Zamosc lubelskie Stary Zamosc -
29OWP/2006/06/02-325939 Modernizacja drogi gminnej -Bondyrz -Trzepieciny km. 0+500 do 0+600 54111200-0 Roboty przygotowaia terenu pod budowe i roboty ziemne 452331142-6 Roboty w zakresie naprawy drog 1.skladanie ofert czesciowych -nie dotyczy Urzad Gminy Adamow lubelskie Adamow -
30OWP/2006/06/05-133299 Ogloszenie o wszczeciu postepowania o wartosci do 60.000Euro Art. 4a 2 PZP Dz.U.04.19.177 z pozn. zm. na dostawe mrozonek!. Zamawiajacy Dom Pomocy Spolecznej w Tyszowcach ul. Wielka 101 22-630 Tyszowce, tel. 084 Dom Pomocy Spolecznej lubelskie Tyszowce -
31OWP/2006/06/05-1320704 Budowa chodnika przy ul.Metalowej w m-sci Zoltance Kolonia Gmina Chelm lubelskie Chelm -
32OWP/2006/06/05-639707 OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1. Zarzad Drog Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedziba w Poniatowej ul. Szkolna 28, 24-320 Poniatowa NIP 717-15-53-471 Regon 431029613dzialajac w oparciu art. 10 ust. 1 ustawy Zarzad Drog Powiatowych w Opolu Lubelskim z/s w Poniatowej lubelskie Poniatowa -
33OWP/2006/06/22-1148624 dostawa odczynnikow chemicznych dla:a)Delegatury WIOS w Bialej Podlaskiej ul. Brzegowa 2 (Pakiet I )b)Delegatury WIOS w Chelmie ul. Jagiellonska 64 (Pakiet II )c)WIOS w Lublinie, ul. Obywatelska 13 (Pakiet III )szczegolowo Inspekcja Ochrony Srodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie lubelskie Lublin -
34OWP/2006/05/30-42531 Remont nawierzchni drog powiatowych:I. W technologii mas bitumicznychPrzetarg 1. Droga pow. nr 1867L Zalesie od km 0+000 do km 0+240 – 0,240kmPrzetarg 2. Droga pow. nr 3117L Lopiennik Gorny – w 4 odcinkach Zarzad Drog Powiatowych lubelskie Krasnystaw -
35OWP/2006/06/20-9684 „Remont chodnika w ul. Kosciuszki dz. Nr 2957 od km 0+000 do km 0+160 w miejscowosci Kurow” polegajacy na wykonaniu:4.1. Robot przygotowawczych,4.2. Robot ziemnych - 62,40 m3,4.3. Chodnika o nawierzchni Gmina Kurow lubelskie Kurow -
36OWP/2006/07/10-979825 Dostawa i montaz klimatyzatorow (kod CPV: 292-300-01-0) Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa Panstwowy Instytut Badawczy w Pulawach lubelskie Pulawy -
37OWP/2006/07/05-1251681 „Remont chodnika w ciagu drogi krajowej nr 19 odc. Krasnik – Janow Lub. w m. Modliborzyce od km 378+653 do 378+853 strona lewa” Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lublinie Rejon w Krasniku lubelskie Krasnik -
38OWP/2006/06/13-1214723 Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane polegajace na remoncie drogi powiatowej nr 2809L (42543) Chrzanow – Otrocz w miejscowosci Otrocz w lokalizacji od km 4+354,70 do km 4+725 – usuwanie skutkow Zarzad Drog Powiatowych lubelskie Janow Lubelski -
39OWP/2006/06/30-281835 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zawada(Osiedle)" Przedmiot zamowienia stanowi przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zawada polegajaca na ulozeniu mieszanki Urzad Gminy Zamosc lubelskie Zamosc -
40OWP/2006/06/09-565051 Dostawa czesci zamiennych do motocykli oraz pojazdow klasy ATV. Nadbuzanski Oddzial Strazy Granicznej w Chelmie lubelskie Chelm -


Liczba znalezionych rekordów: .
Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: ##czas##.