Katalog przetargów podprogowych Przetargi zakończone Aktualne przetargi Wykonawcy Zleceniodawcy Kody CPV
Podprogowe.pl / Ogłoszenia o zawarciu umowy / swietokrzyskie / 2007 / 06 / 09 / OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-620599

OGLOSZENIE O WSZCZECIU POSTEPOWANIA NUMER OWP/2007/06/09-620599UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ, ŻE POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO JUŻ ZAKOŃCZONE. W CELU SPRAWDZENIA AKUTALNOŚCI TEGO OGŁOSZENIA NALEŻY SIĘ ZAPOZNAŃ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ZAWARTYCH UMÓW PRZEZ ZLECENIODAWCE.


Pokaż wierną kopię dokumentu

Określenie:

Przedmiot zamowienia zostal podzielony na dwa zadania: Zadanie Nr 1: “Remont plazy basenowej wraz z elementami towarzyszacymi przy basenie kapielowym” Remont polega na wymianie posadzki plazy basenowej wraz z elementami towarzyszacymi (odplywy ). Zakres prac obejmuje: roboty rozbiorkowe, kladzenie glazury, wykladanie podlog, wewnetrzna instalacja kanalizacyjna. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja zalaczniki do SIWZ: wzor umowy, projekt renowacji plazy basenowej wraz z elementami towarzyszacymi przy basenie kapielowym, przedmiar robot, Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Zadanie Nr 2: “Remont pomieszczen natryskow i sanitariatow” Przedmiotem zamowienia jest remont pomieszczen natryskow i sanitariatow w zakresie robot budowlanych, sanitarnych. Zakres remontu obejmuje: rozbiorke posadzki z plytek , rozbiorka oklasdziny sciennej z plytek, rozbiorka scian z cegiel na zaprawie cementowej oblozonej plytkami, kladzenie glazury, wykladanie podlog wewnetrzna instalacja kanalizacyjna. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja zalaczniki do SIWZ: wzor umowy, przedmiar robot, projekt Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Dot. zadan 1 i 2 Zestawienie robot planowanych do wykonania w ramach w/w zamowienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego. W ramach realizacji przemiotu zamowienia nalezy wykonac rowniez: wszelkie prace pomocnicze i towarzyszace, ktore sa konieczne do prawidlowego wykonania robot ujetych w kosztorysie, w tym prace wynikajace ze specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej, - wszelkie inne roboty, prace, czynnosci obowiazki i wymogi wynikajace z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robot). W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach nalezy stosowac sie do obowiazujacych warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich , o ile takie obowiazuja w Polsce, przepisow prawa budowlanego. Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z terenem wskazanym w SIWZ na ktorym beda prowadzone prace oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktore moga byc konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami. W tym celu wymagane jest aby wykonawca ubezpieczyl prowadzona dzialalnosc od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci udzialu podwykonawcow.


Dodatkowe informacje:
Rodzaj:Tryb:
Kryteria:
Terminy:
Termin składania wniosków:
Termin składania ofert:
Miejsce składania dokumentów:Zleceniodawca (inne przetargi):

Nazwa: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

Wojewodztwo: swietokrzyskie

Ulica: Spoldzielcza 19

Miasto: 26-110 Skarzysko - Kamienna

Osoba kontaktowa:

Nazwisko: Janusz Sztompke

Telefon: 041-25-39-350

E-mail: mcsir@onet.pl

Fax: 041-25-39-450


Mapy strony: Zleceniodawcy | Wykonawcy | Zawarte umowy | Wszczęte postępowania
Linki: Dodaj do ulubionych | Informacje o serwisie | Polityka prywatności | Statystyki
Podobne strony: Wymarzona praca | Informacje statystyczne | Placowki medyczne | Plotki
Czas generowania strony: 0.00244998.